loader image

Dịch Vụ Lập Trình Phần Mềm Quản Lý

Tự động hóa các nghiệp vụ quản lý trong doanh nghiệp.

Dịch vụ lập trình phần mềm quản lý?

Dịch vụ lập trình phần mềm quản lý là dịch vụ mà Hoàng TOP sẽ giúp các doanh nghiệp, các tổ chức lập trình các chức năng trên phần mềm quản lý để phục vụ cho các nghiệp vụ như: quản lý nhân sự, quản lý khách hàng, quản lý dự án, quản lý hợp đồng, quản lý tài liệu, quản lý thiết bị,…

Hoàng TOP có thể lập trình phần mềm quản lý theo yêu cầu của quý khách, có thể phân quyền cho từ vị trí nhân sự để tạo thành một hệ thống quản lý tổng thể, phục vụ tốt cho nhu cầu của doanh nghiệp, các tổ chức.


Khi nào cần sử dụng dịch vụ lập trình phần mềm quản lý?

  • Khi cần mở rộng quy mô doanh nghiệp
  • Khi cần xây dựng văn hóa doanh nghiệp
  • Khi cần tự động hóa các nghiệp vụ quản lý

Quy trình Hoàng TOP nhận lập trình phần mềm quản lý?

  1. Quý khách hãy gửi yêu cầu báo giá dịch vụ lập trình phần mềm quản lý cho Hoàng TOP thông qua biểu mẫu sau đây →.
  2. Hoàng TOP sẽ liên hệ lại để tư vấn, trao đổi và thống nhất về hướng lập trình phần mềm quản lý.
  3. Hoàng TOP sẽ tiến hành lập trình phần mềm quản lý. Sau khi hoàn tất, Hoàng TOP sẽ gửi link cài đặt phần mềm. Quý khách hãy thử cài đặt, kiểm tra và góp ý chỉnh sửa nếu có.
  4. Hoàng TOP sẽ tiến hành chỉnh sửa(nếu có) và hoàn thiện phần mềm trước khi được đóng gói và bàn giao cho quý khách.

Gửi yêu cầu lập trình phần mềm quản lý ↧

VÌ SAO DOANH NGHIỆP NÊN CÓ PHẦN MỀM QUẢN LÝ

Khi doanh nghiệp nằm ở quy mô nhỏ hoặc mới thành lập, quản lý công việc và dữ liệu thông qua các bảng excel có thể chưa gặp phải nhiều vấn đề. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp bắt đầu phát triển, việc sắp xếp, quản lý dữ liệu, phối hợp hoạt động giữa các phòng ban trở thành thách thức lớn với cách thức làm việc thủ công. Vì lý do đó, các phần mềm quản lý doanh nghiệp ra đời nhằm giải quyết các hoạt động kinh doanh, mở rộng quy mô và tăng trưởng một cách hiệu quả bằng cách khiến mọi thứ trở nên đơn giản.

Cải thiện Hiệu quả và Năng suất của Nhân viên
Giúp tránh sai sót, thất thoát thông tin
Cung cấp các công cụ giao tiếp quan trọng
Giúp doanh nghiệp tránh vi phạm pháp luật
Giúp Xây dựng Niềm tin và Cải thiện mối quan hệ Khách hàng