loader image

Dịch Vụ Nâng Cấp
Hoặc Thêm Chức Năng Website

Dịch vụ nâng cấp hoặc thêm chức năng website?

Dịch vụ nâng cấp website hoặc thêm chức năng website là dịch vụ mà Hoàng TOP sẽ giúp các chủ website nâng cấp hoặc phát triển thêm các tính năng cho website để khai thác tối đa lợi ích từ website.

Hoàng TOP có thể giúp các chủ website thay đổi hệ thống quản trị website phức tạp sang hệ thống quản trị website đơn giản hơn, dễ dùng hơn hoặc chuyển đổi từ một website tĩnh sang một website động hoặc bổ sung thêm các chức năng cần thiết cho website như chức năng phân quyền quản lý website, đa ngôn ngữ, bán hàng, thanh toán, biểu mẫu liên hệ, …


Khi nào cần sử dụng dịch vụ nâng cấp hoặc thêm chức năng website?

  • Khi website hiện tại dang chạy chậm, cần nâng cấp hệ thống để tăng tốc website.
  • Khi website hiện đang khó quản lý, thường xuyên phát sinh lỗi.
  • Khi cần bổ sung thêm nhiều chức năng mới cho website hiện tại.
  • Khi cần chuyển đổi website tĩnh hiện tại thành website động.
  • Khi cần thêm chức năng blog cho website hiện tại
  • Khi cần bổ sung thêm chức năng đa ngôn ngữ cho website hiện tại

Quy trình Hoàng TOP nhận nâng cấp hoặc thêm chức năng website?

  1. Quý khách hãy gửi yêu cầu báo giá dịch vụ nâng cấp hoặc thêm chức năng website cho Hoàng TOP, trong đó nêu rõ yêu cầu để Hoàng TOP có thể xem xét và báo giá chính xác.
  2. Hoàng TOP sẽ liên hệ lại để tư vấn, trao đổi và thống nhất về hướng nâng cấp hoặc thêm chức năng website.
  3. Hoàng TOP sẽ tiến hành nâng cấp hoặc thêm chức năng website. Sau khi hoàn tất, Hoàng TOP sẽ gửi cho quý khách link web xem trước. Quý khách hãy kiểm tra và góp ý chỉnh sửa nếu có.
  4. Hoàng TOP sẽ tiến hành chỉnh sửa(nếu có) và hoàn thiện website trước khi được đóng gói và bàn giao cho quý khách.

Gửi yêu cầu nâng cấp hoặc thêm chức năng website ↧