loader image

Dịch Vụ Thu Thập Dữ Liệu Từ Website

Dịch vụ thu thập dữ liệu từ website?

Dịch vụ thu thập dữ liệu từ website là dịch vụ mà Hoàng TOP sẽ giúp cho các doanh nghiệp, các cá nhân kinh doanh tự do, các chủ shop kinh doanh online thu thập dữ liệu từ website hoặc từ các trang mạng xã hội theo yêu cầu để phục vụ cho việc thăm dò thị trường, phân tích và đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp, tái sử dụng lại dữ liệu đó cho website hiện tại,…

Hoàng TOP có thể giúp bạn thu thập dữ liệu từ bất kỳ website hoặc các trang mạng xã hội nào có hoạt động trên phiên bản web, dữ liệu sau khi thu thập về sẽ được xử lý và lưu vào file excel để phục vụ cho việc phân tích hoặc tái sử dụng lại cho website hiện tại của bạn.


Khi nào cần sử dụng dịch vụ thu thập dữ liệu từ website?

  • Theo dõi mọi hoạt động của đối thủ cạnh tranh để đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp
  • Thu thập mọi bình luận của khách hàng để nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng
  • Tái sử dụng dữ liệu từ những website khác
  • Kiếm tiền quảng cáo từ website lấy tin tức tự động từ những website khác

Quy trình Hoàng TOP nhận thu thập dữ liệu từ website?

  1. Quý khách hãy gửi yêu cầu báo giá dịch vụ thu thập dữ liệu từ website cho Hoàng TOP thông qua biểu mẫu sau đây →.
  2. Hoàng TOP sẽ liên hệ lại để tư vấn, trao đổi và báo giá dịch vụ.
  3. Hoàng TOP sẽ tiến hành thực hiện thu thập dữ liệu từ website bạn đã yêu cầu. Sau khi hoàn tất, Hoàng TOP sẽ gửi cho quý khách link xem trước. Quý khách hãy kiểm tra và góp ý chỉnh sửa nếu có.
  4. Hoàng TOP sẽ tiến hành chỉnh sửa(nếu có) và đóng gói dữ liệu đã thu thập được để tiến hành bàn giao cho quý khách.

Gửi yêu cầu thu thập dữ liệu từ website ↧