vinpacking.com :

Công ty cổ phần bao bì Vin Packing là đơn vị chuyên sản xuất giấy tấm carton, thùng carton các công đoạn, túi giấy và nhiều sản phẩm khác.

  • Tên miền: vinpacking.com
  • Đơn vị chủ quản: Công ty Cổ phần Bao Bì VINPACKING
  • Loại website: Đã thực hiện, Website giới thiệu công ty