thegioikhanuot.com :

Công ty Cổ phần Eco Wipes Việt Nam

Được thành lập vào năm 2010, EcoWipes là một thành viên của Tập đoàn ATECO, kể từ khi thành lập đã phát triển, sản xuất và bán các sản phẩm khăn ướt chăm sóc trẻ em chuyên dụng.

Tại EcoWipes, chúng tôi tập trung vào việc giúp bạn với tư cách là khách hàng tăng sản lượng, nhãn hiệu riêng của bạn. Chúng tôi phát triển các cải tiến chất lượng cao nhất để làm cho sản phẩm của bạn có tính cạnh tranh và hấp dẫn.

Cơ sở sản xuất đặt tại Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Ecowipes là một trong những nhà máy hiện đại nhất Việt Nam. Sản phẩm của Ecowipes được bán trên toàn thế giới, thông qua các công ty con hoặc nhà phân phối đã thành lập. Ecowipes giúp bạn đóng góp vào một thế giới lành mạnh hơn.

  • Tên miền: thegioikhanuot.com
  • Đơn vị chủ quản: Công ty Cổ phần Eco Wipes Việt Nam
  • Loại website: Đã thực hiện, Website bán hàng