robot3t.com :

Robot3T là một công ty khởi nghiệp về robot hàng đầu ở châu Á. Đoạt giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh 2019 & 2021, Giải thưởng Khởi nghiệp Rice Bowl Việt Nam 2018 và Startup Wheel 2017. Robot3T được triển khai từ đầu năm 2015, tập trung vào nghiên cứu và phát triển các công nghệ cốt lõi và nền tảng của robot công nghiệp. Việc làm chủ các công nghệ này giúp Robot3T có nền tảng công nghệ vững chắc và tích lũy năng lực để có thể tạo ra được các sản phẩm sáng tạo và hiệu quả cao, từ đó tạo được lợi thế cạnh tranh về mặt công nghệ cho các sản phẩm robot công nghiệp. Để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ về hệ thống sản xuất thông minh, Robot3T thiết kế và chế tạo robot, sản phẩm tự động hoá và các giải pháp, hiệu quả về mặt chi phí. Chúng tôi đang mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp robot tại Việt Nam, bằng cách mang đến sản phẩm dễ dàng vận hành và hiệu quả cao về chi phí. Đầu năm 2019 chúng tôi đã bắt đầu thương mại dòng sản phẩm chính đầu tiên là cánh tay robot công nghiệp tải nhẹ phục vụ cho các ứng dụng thay thế công nhân. Trong 2 năm vừa rồi chúng tôi đã ứng dụng thử nghiệm được trên 100 đơn vị robot công nghiệp cho các SME trong nước, và hiện đang có khoảng 10 cấu hình robot công nghiệp khác nhau.

  • Tên miền: robot3t.com
  • Đơn vị chủ quản: Công ty TNHH Chế tạo máy 3C
  • Loại website: Đã thực hiện, Website đa ngôn ngữ, Website giới thiệu công ty