edumap.vn :

Từ năm 2004, Education Roadmap đã được ra mắt và hoạt động ở nhiều nội dung khác nhau trong lĩnh vực giáo dục như các chương trình giáo dục hướng nghiệp cho học sinh Tiểu học, THCS, THPT và sinh viên đại học, đào tạo phụ huynh và giáo viên về chương trình giáo dục hướng nghiệp, kinh nghiệm việc làm, xuất bản sách giáo dục nghề nghiệp và phát triển các loại bài kiểm tra năng khiếu. Education Roadmap là một tổ chức chuyên về giáo dục hướng nghiệp; đã cung cấp các chương trình và bài kiểm tra năng khiếu cho học sinh Trung Quốc và Việt nam từ năm 2017.

  • Tên miền: edumap.vn
  • Đơn vị chủ quản: Công ty TNHH Chiến Lược Giáo Dục
  • Loại website: Đã thực hiện, Website giới thiệu công ty, Website giới thiệu dịch vụ